top

Auktoriserade översättningar från svenska till ryska

Auktoriserade översättningar utförs av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer.

En översättare som bär titeln av auktoriserad translator följer Kammarkollegiets yrkesetiska riktlinjer ”God translatorsed” samt har tystnadsplikt. Den har även egen stämpel med ett unikt translatornummer och speciella klistermärken.

Kolla gärna vår auktoriserade translator ANNA BULGAKOVA i translatorregistret.

VIKTIGT och LÄSVÄRT innan du beställer en översättning

 • Ta reda på vilka handlingar som behöver översättas på ansvarig myndighet. Översättaren kan enbart ge råd angående papperna och ansvarar endast för översättningen.
 • Beställ/förbered handlingarna med text på SVENSKA. Skaffa vidimerade kopior (gratistjänst på Skatteverket) om ni vill behålla originalet intakt. Översättaren brukar sammanfoga originalhandlingen och översättningen.
 • Kontakta oss gärna via e-post. Det underlättar om du skannar in dina handlingar (är det en vanlig handling skriv då antal sidor). Meddela önskad leveranstid. Skicka inte ditt brev innan du fått respons från oss (tänk på att vi ibland kan t.ex. ha semesteruppehåll).
 • Meddela om du önskar att få ett rekommenderat brev (det blir en extra kostnad). Rutinmässigt skickar vi annars vanliga brev.
 • Meddela en redan existerande/önskad rysk stavning av för- och efternamn som figurerar i era handlingar. Annars tillämpar översättaren ett av de etablerade translittereringssätten.
 • Förse översättaren med terminologisk lista och relevant material om det finns – aktuellt vid ämnesmässigt sällsynta översättningar.

Telefonrådgivning:

 • Vi har begränsad möjlighet av telefonrådgivning. En beställning förutsätter i regel max en halvtimmes gratis konsultationstid. OBS! All eventuellt överstigande tid kommer att arvoderas och faktureras.
 • Svarar vi inte, lämna gärna ett röstmeddelande så ringer vi tillbaka.
 • Respektera normala arbetstider och vänligen ring ej efter kl. 18 samt på helger. Mejla i stället fritt.

Vissa grundprinciper i vår översättningsverksamhet:

 • Att översätta allt som står i källtexten
 • Att använda korrekt terminologi
 • Att följa etablerade translittereringsriktlinjer
 • Att göra all nödvändig research och terminologiskt arbete inför översättningen
 • Att bara åta oss uppdrag som motsvarar vår kompetens

LÄSVÄRT! Särskilda anvisningar gällande vissa frekventa handlingar

 • Personbevis: ska vara på SVENSKA; ha minst en Skatteverkets stämpel och minst en handläggarens namnteckning och namnförtydligande (EJ elektronisk utskrift!). Detta är avgörande för vidare legalisering.

Vilket ändamål ska stå på personbeviset? Oftast är det ”Utdrag ur folkbokföringsregistret” utfärdat i sökandens namn. T.ex.: ansöker ni om medborgarskap för ert barn, ska det stå barnets namn och förnamn i personbevisets huvud. MEN: kolla alltid med ambassaden först vad som gäller exakt!

 • Vigselbevis: vill du behålla originalet, få en vidimerad kopia på Skatteverket (en gratis tjänst som erbjuds på skattekontor vid personligt besök). Kopian ska ha minst en Skatteverkets stämpel och minst en handläggarens namnteckning och namnförtydligande. OBS! Tänk på att vissa ambassader accepterar bara originalhandlingar!
 • Domslut: beställ en vidimerad kopia av lagakraftvunnen dom vid respektive tingsrätt. Handlingen skall vara stämplad och undertecknad. Detta är avgörande för vidare legalisering.

Prissättning

 • Fast pris eller överenskommet totalpris vid översättning av frekventa schablonhandlingar.
 • Ordtaxa för löpande texter, större textvolymer samt mer sällsynta handlingar. OBS! Antal ord räknas i översättningen (s.k. måltext).
 • Timtaxa är tillämplig i vissa specifika fall.
 • Pris kan variera beroende på textens art, ämne, svårighetsgrad, layoutkrav, behov av korrektur och utsatt deadline. I vissa fall med behov av omfattande researcharbete faktureras även timmar för det.
 • Ett minimipris tillämpas oavsett antal ord (gäller fåordiga handlingar).
 • Rabatter ges om ni beställer flera handlingar att få översatta eller har ett större uppdrag över 10 000 ord samt om ni beställer en större paket av tjänster med legalisering/apostiller.

Betalning

 • Privatpersoner: efterskott, 7-dagars faktura per post eller kontant betalning vid träff. Förskottsbetalning kan tillämpas vid större beställningar samt beställning av notariella tjänster som måste betalas direkt till notarius.
 • Företag: efterskott, i regel tillämpas en vanlig 30-dagars faktura, kortare betalningsfrister kan dock förekomma i vissa fall.

Leveranstider

 • Normal leverans: 5 arbetsdagar arbete + 2 dagar för post
 • Express leverans: mindre än 3 arbetsdagar, olika påslag tillämpas beroende på arbetsbelastning och hur akut det är

Leveranssätt

 • Leverans per post eller per e-post är de prefererade sätten.
 • Fysisk hämtning av papper/leverans kan ske i centrala Stockholm. Ibland utgör detta en extra kostnad med tanke på förbrukning av översättarens arbetstid och en möjligen förlorad inkomst.
 • Leverans med rekommenderat brev utgör alltid en extra kostnad.

Sådana önskemål från kundens sida avböjs:

 • Att utesluta/ändra delar av innehållet i översättningen
 • Att lägga till information i översättningen
 • Att få granska översättningen och diskutera olika översättningsalternativ
 • Att stämpla en färdig översättning
 • Att få delbetala eller skjuta upp betalningen till ett senare tillfälle

Vårt ansvar

 • Vi står för våra översättningar och garanterar dess korrekthet och skicklighet.
 • Vid eventuella brister i våra översättningar gör vi naturligtvis om dessa och helt gratis. Detta gäller dock allvarliga/påtagliga missar eller stavfel.
Махаев_8