top

Tjänster av auktoriserad tolk mellan svenska och ryska

Auktoriserade tolkningar utförs av Kammarkollegiet auktoriserade tolkar.

En tolk som bär titeln av auktoriserad tolk följer Kammarkollegiets yrkesetiska riktlinjer ”God tolksed” samt har tystnadsplikt.

Kolla gärna vår auktoriserade tolk ANNA BULGAKOVA i Nationella tolkregistret.

Varför anlita just en auktoriserad tolk?

  • Det är en samhällstolk med en bred och styrkt kompetens i flera områden, bl.a. socialförsäkringssystemet, arbetsmarknad, medicin, juridik och migration.
  • En auktoriserad tolk har bevisat även sin skicklighet vad gäller tolketiska och tolktekniska moment: att alltid tolka i jagform, att tolka allt som sägs och så nära ursprungsrepliker så möjligt, att vara opartisk och neutral, att ha tystnadsplikt, att tacka nej till uppdrag där kompetensen är otillräcklig, att anmäla jäviga situationer m.m.
  • En auktoriserad tolk är vanligtvis en mognare tolk som innan auktorisationen har genomgått en erkänd tolkutbildning på folkhögskola eller på universitet samt har flera års arbetslivserfarenhet på nacken.
  • Oftast är auktoriserade tolkar även aktiva och väl uppdaterade tolkar som strävar efter en kontinuerlig kompetensutveckling.

Auktoriserade översättningar från svenska till ryska

Auktoriserade översättningar utförs av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer.

En översättare som bär titeln av auktoriserad translator följer Kammarkollegiets yrkesetiska riktlinjer ”God translatorsed” samt har tystnadsplikt. Den har även egen stämpel med ett unikt translatornummer och speciella klistermärken.

Kolla gärna vår auktoriserade translator ANNA BULGAKOVA i translatorregistret.

VIKTIGT och LÄSVÄRT innan du beställer en översättning

  • Ta reda på vilka handlingar som behöver översättas på ansvarig myndighet. Översättaren kan enbart ge råd angående papperna och ansvarar endast för översättningen.
  • Beställ/förbered handlingarna med text på SVENSKA. Skaffa vidimerade kopior (gratistjänst på Skatteverket) om ni vill behålla originalet intakt. Översättaren brukar sammanfoga originalhandlingen och översättningen.
  • Kontakta oss gärna via e-post. Det underlättar om du skannar in dina handlingar (är det en vanlig handling skriv då antal sidor). Meddela önskad leveranstid. Skicka inte ditt brev innan du fått respons från oss (tänk på att vi ibland kan t.ex. ha semesteruppehåll).
  • Meddela om du önskar att få ett rekommenderat brev (det blir en extra kostnad). Rutinmässigt skickar vi annars vanliga brev.
  • Meddela en redan existerande/önskad rysk stavning av för- och efternamn som figurerar i era handlingar. Annars tillämpar översättaren ett av de etablerade translittereringssätten.
  • Förse översättaren med terminologisk lista och relevant material om det finns – aktuellt vid ämnesmässigt sällsynta översättningar.
Махаев_8