top

Tjänster av auktoriserad tolk mellan svenska och ryska

Auktoriserade tolkningar utför av Kammarkollegiet auktoriserade tolkar.

En tolk som bär titeln av auktoriserad tolk följer Kammarkollegiets yrkesetiska riktlinjer ”God tolksed” samt har tystnadsplikt.

Kolla gärna vår auktoriserade rättstolk ANNA BULGAKOVA i Nationella tolkregistret.

Varför anlita just en auktoriserad tolk?

 • Det är en samhällstolk med en bred och styrkt kompetens i flera områden, bl.a. socialförsäkringssystemet, arbetsmarknad, medicin, juridik och migration.
 • En auktoriserad tolk har bevisat även sin skicklighet vad gäller tolketiska och tolktekniska moment: att alltid tolka i jag-form, att tolka allt som sägs och så nära ursprungsrepliker så möjligt, att vara opartisk och neutral, att ha tystnadsplikt, att tacka nej till uppdrag där kompetensen är otillräcklig, att anmäla jäviga situationer m.m.
 • En auktoriserad tolk är vanligtvis en mognare tolk som innan auktorisationen har genomgått en erkänd tolkutbildning på folkhögskola eller på universitet samt har flera års arbetslivserfarenhet på nacken.
 • Oftast är auktoriserade tolkar även aktiva och väl uppdaterade tolkar som strävar efter en kontinuerlig kompetensutveckling.

Beställning av en tolk/tolkar

 • Mejla gärna din förfrågan om tolktjänster, sen kan man ta upp de praktiska detaljerna i ett samtal.
 • Meddela följande uppgifter: datum, plats, antal tolktimmar, ämne, typ av tolkning, arbetsmiljö, möjligheten att få referensmaterial eller annan information av vikt
 • Respektera att tolkens möjlighet att besvara samtal är väldigt begränsad. Lämna gärna ett röstmeddelande i stället.

Vad ingår i tolkarvodet/faktura för tolktjänster?

 • Den faktiska tolkningstiden, oftast en timtaxa
 • Restid till och från uppdraget samt all ev. spilltid/väntetid inkl. lunchtid
 • Kostnad för bilresa
 • Tåg- eller flygbiljetter tur och retur vid tolkningar på avlägsna orter
 • Kost och logi m.m.

Varje uppdrag är unikt och prissätts individuellt beroende på uppdragets beskaffenhet. En vanlig missuppfattning är att tolkar tjänar mycket i timmen. Det stämmer att självaste siffran är högre jämfört med timersättning vid en vanlig tillsvidareanställning. Tänk dock på att de flesta tolkar inte är anställda utan är egenföretagare som själva betalar skatt, saknar tjänstepension, förmåner och inte får någon semesterersättning heller. Dessutom har de en begränsad möjlighet att få sjukpenning.

Olika tolkningssituationer och typer av tolkningar

 • Konsekutiv tolkning på plats eller via telefon – en tolk arbetar i max 1 till 1,5 timmar utan uppehåll och sen måste hen ta en kvarts vila.
 • Simultantolkning t.ex. på en konferens – en tolk arbetar max i en kvart och sen måste hen vila. Tolken brukar växla med en eller fler kollegor beroende på uppdragets intensitet.
 • Avista (prima vista) tolkning – direkt muntlig översättning från ett papper.
 • Resumétolkning – tolken sammanfattar ett talstycke och presenterar dess innehåll kort och koncist.
Махаев_8