top

PRISER & OFFERT

PRISER FÖR ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Pris för översättningar faställs för varje beställning individuellt. Det beror på textens art, svårighetsgrad, behov av research, leveranstider och andra moment.

Som de andra i översättarbranschen tillämpar vi ordtaxa och/eller timtaxa samt bestyrkandeavgift. Vid expressleverans tillämpas påslag på de vanliga taxorna.

För vissa frekventa handlingar (t.ex. personbevis) finns det fasta taxor per dokument.
Rabatter kan förekomma vid större textmängder.

Betallningsvillkor: förskottsbetalning för privatpersoner; faktura för företagskunder.
Var god kontakta oss för mer info om priser. Ni kan gärna ringa oss eller fylla i offertförfrågan härnedan.

PRISER FÖR UNDERVISNINGSTJÄNSTER

Pris beror på sudietakt, uppsatta mål, elevens förkunskaper, behov av speciella förberedelser till lektioner (sammanställning av gloslistor, övningar och annat studiematerial).

Var god kontakta oss för mer info om priser. Ni kan gärna ringa oss eller fylla i offertförfrågan härnedan.

ÖFFERTFÖRFRÅGAN

Махаев_8